Kilka słów o projekcie

  1. Celem głównym projektu jest aktywizacja obywatelska i zwiększenie udziału w życiu publicznym (partycypacji) młodzieży (ok. 450 os.) ze zdegradowanego społecznie i kulturowo obszaru warszawskiej Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka w zakresie prowadzonych w tych dzielnicach działań związanych z rewitalizacją lokalnego dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków Pragi). Projekt jest kontynuacją realizowanego w 2014 r. w ramach PO FIO projektu „Praga w naszych rękach!”.
  2. Projekt „Kolej na Pragę!” trwający od 2015-08-01 do 2016-07-31 przewiduje realizację wielokierunkowego programu, na który złożą się m.in. warsztaty terenowe w obrębie zdegradowanych obszarów/obiektów dzielnicy oraz warsztaty z opracowywania projektów rewitalizacji/adaptacji zdegradowanych obszarów/opuszczonych obiektów, w efekcie których powstaną autorskie młodzieżowe projekty rewitalizacji dla zabytków Pragi, zaprezentowane podczas konsultacji społecznych w ww. trzech dzielnicach praskich, wydane w wersji elektronicznej na DVD oraz upowszechnione w internecie.
  3. Adresatem projektu jest młodzież w wieku 13-18 lat z terenu trzech dzielnic: warszawskiej Pragi: Północ, Pragi-Południe i Targówek, dzielnic stanowiących obszar koncentracji problemów społeczno-edukacyjnych wśród młodzieży.

W programie projektu Kolej na Pragę!

(listopad 2015 – czerwiec 2016) m.in.:

  1. Warsztaty terenowe na Pradze

  2. Konkurs na opracowanie projektu rewitalizacji obiektu/obszaru zdegradowanego z terenu Pragi

  3. Dyżury konsultacyjne ekspertów Hereditas

  4. Warsztaty profesjonalnego dopracowania projektów rewitalizacji zdegradowanych obszarów/obiektów dla autorów najlepszych wybranych projektów

  5. Warsztaty realizacji wybranych elementów najlepszych młodzieżowych projektów w przestrzeni Pragi

  6. Wydanie najlepszych projektów na DVD oraz rozbudowana portalu praga.mobi o panel projektu Kolej na Pragę!

Co jeszcze należy wiedzieć?

Aktywizacja poprzez czynny udział w działaniach w obszarze rewitalizacji Pragi wzmocni rozwój obywatelski społeczności z warszawskiej Pragi, zapoczątkowany projektem Praga w naszych rękach! i działaniami prowadzonymi przez trzy praskie dzielnice (Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek) – w przypadku niniejszego projektu młodzieży. W wyniku realizacji projektu zakłada się m.in. uzyskanie trwałej zmiany w świadomości praskiej młodzieży w zakresie partycypacji w życiu publicznym dzielnicy, w tym przede wszystkim w prowadzonych na Pradze od końca lat 90. działaniach rewitalizacyjnych – poprzez udział w konsultacjach społecznych, opracowywaniu założeń Zintegrowanego Programu Rewitalizacji 2014-22, podejmowania przez młodzież samodzielnych inicjatyw obywatelskich służących rozwojowi lokalnego środowiska, w którym młodzi ludzie mieszkają, uczą się i spędzają wolny czas.

Logo Fundacja Hereditas FUNDACJA HEREDITAS
ul. Marszałkowska 58 lok. 24
00-545 Warszawa
tel. 022 891 01 62 / fax 022 891 01 62
www.fundacja-hereditas.pl

Portal powstał w ramach projektu „Praga w naszych rękach!”. W ramach projektu „Kolej na Pragę!” nastąpiła rozbudowa portalu o Dzielnicę Targówek i Dzielnicę Praga Południe. Oba projekty dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Logo Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Partner projektu: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ i Dzielnica Targówek

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ i Dzielnica Targówek